Moduł Audytowy SoftwareCheck (MA)

Moduł Audytowy jest częścią  SoftwareCheck.

SoftwareCheck jest w całości objęty licencją wystawioną bezterminowo imiennie na konkretnego użytkownika (Audytora). Informacja o posiadaczu legalnej licencji ukazuje się każdorazowo w nagłówku skanera oraz innych komponentów SoftwareCheck.

Na ogół KERN nie wyraża zgody na użytkowanie żadnej części SoftwareCheck bez uprzedniego pisemnego porozumienia w tej sprawie w sieciach lub na stacjach innych użytkowników. Jednak na mocy osobnej umowy, KERN CS Poland może dostarczać tylko Moduł Audytowy licencjonowany dla innego użytkownika (Odbiorcy Audytu) niż dotychczasowy użytkownik Softwarecheck (Audytor).

Moduł Audytowy posiada licencję audytową związaną z konkretnym audytem lub konkretną inną siecią (stacjami innego użytkownika). Licencja audytowa jest wystawiona bezterminowo lub terminowo - w zależności od Umowy. Audytor może zatem legalnie uruchamiać skaner w sieci Odbiorcy Audytu i wykonywać skany.

Ważne:
W KERN kupujesz jednorazowo prawo do używania Modułu u konkretnego klienta i naszą pomoc w razie potrzeby,
zaś ile razy/ w jakiej cenie wykonasz usługę Audytu u niego - to już nie nasza sprawa...

Raporty te mogą być potem załadowane do bazy Audytora, co pozwala na wykonanie audytu. Opracowane tematycznie zestawienia lub zapytania z bazy danych SoftwareCheck noszą nazwę podsumowań. Audyt może być dostarczony Odbiorcy Audytu w formie Podsumowań SoftwareCheck w formie drukowanej lub elektronicznej (eksport podsumowań). O ile Odbiorca Audytu nabędzie też pełną licencję SoftwareCheck - audyt może być przekazany w postaci bazy danych Odbiorcy Audytu.

Wszelkie wątpliwości i pytania wyjaśniamy pod adresem: support@kern.pl

 

Na Moduł MA składają się :

A. Elementy do zainstalowania u odbiorcy Audytu:

 

B. Elementy do wykorzystania przez Audytora (bez instalacji u odbiorcy Audytu):

 


                       ©   Copyright by KERN Communications Systems Poland        Inwentaryzacja i audyt oprogramowania        www.kern.pl     +48 (22) 8417235