Zrób To SAMo!
Organizacja B.S.A. jest inicjatorem programu Zrób To SAMo!, który prowadzi wraz Ministerstwem Gospodarki oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Program zrzesza najważniejszych audytorów w Polsce i obejmuje wszystkie istotne narzędzia audytowe. strony B.S.A. ...

Koalicja antypiracka
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania - zrzeszenie polskich producentów oprogramowania certyfikuje polskie sieci za pomocą SoftwareCheck w ramach ogólnopolskiej koalicji walki z piractwem. deklaracja PRO ...

Certyfikacja Autodesk
Uczestnikami Certyfikacji zostają Organizacje posiadające legalne oprogramowanie Autodesk, które poddadzą się procesowi audytu przez Akredytowanych Audytorów PCOA. więcej o audytach ...


Przykładowo ...
Fragment Podsumowań Audytowych SoftwareCheck


paragraph Paragrafy
zbiór przepisów ...
  

Wizualizacja i dokumentacja LAN/WAN najnowszej generacji !

  

Zaawansowane narzędzie do zarządzania siecią i infrastrukturą
netTerrain to kompleksowe i ekonomiczne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą centrum komputerowego i inwentaryzacją zasobów IT. Stanowi rozbudowaną "nakładkę wizualną" dla całej firmowej sfery IT, zapewniając fizyczne modele datacenter, widoki topologii sieci, jak również aplikacyjne i systemowe widoki zewnętrznych i wewnętrzych obszarów telekomunikacyjnych. więcej netTerrain

  

Przyjazny Audyt Oprogramowania

  

Audyt oprogramowania

porządkuje proces zaopatrzenia, dystrybucji i wykorzystania licencji w firmie oraz planowania kolejnych zakupów i uaktualnień. Audyt wiąże ze sobą "fizyczny" kontekst zasobów IT (czyli kolejne instalowane/ odnajdowane na stacjach produkty) z aspektem czysto "wirtualnym" (czyli licencją na wykorzystanie produktu lub grupy produktów na określonych zasadach udzieloną przez producenta). więcej legalność B.S.A.


  

Narzędzia do inwentaryzacji i audytu oprogramowania i sprzętu

  

Automatycznie, audyt licencji na stacjach, bez instalacji na stacjach ...
SoftwareCheck to zestaw narzędzi umożliwiajączych automatyczną inwentaryzację oprogramowania oraz samodzielny audyt legalności na stacjach w sieci. SoftwareCheck realizuje ideę pełnego audytu legalności w firmie - dając przegląd od zasobów na poszczególnych stacjach do zestawień bilansowych i raportów końcowych w kształcie i zawartości wymaganych przez organa kontrolne w Polsce. więcej narzędzie do inwentaryzacji   Dla firm usługowych IT  
Moduły do Audytów Usługowych - możliwość wykonywania audytów zewnętrznych dla swoich klientów. więcej outsourcing

   Wsparcie w audycie- bezpłatny program opieki licencyjnej   
więcej informacji o produkcie Poprzez zakup SoftwareCheck Klienci otrzymują silne wsparcie w uruchomieniu programu, konfiguracji działania skanera, prawidłowym utworzeniu bazy wzorców w firmie i opiece nad nią.

Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji naszą wiedzę i doświadczenie w obsłudze oprogramowania - program aktywnego wsparcia technicznego umożliwia dokonanie inwentaryzacji w minimalnym czasie oraz przy minimalnym nakładzie środków i kosztów ze strony Naszych Klientów. Do szkolenia w obsłudze wykorzystujemy technologię VOIP, udostępniamy nasze zasoby ftp - przez rok od zakupu to klient decyduje kiedy chce wdrożyć oprogramowanie w swojej firmie oraz kiedy i w jakim zakresie potrzebuje wsparcia od nas. Wdrożenie oprogramowania przy naszej pomocy i wykonanie pierwszej bazy w firmie zajmuje przeciętnie ok. godzinę tzw. aktywnej konsultacji.

Przeprowadzimy użytkownika przez wszystkie etapy inwentaryzacji w SoftwareCheck i doradzimy, jak najlepiej wykorzystać zakupiony produkt.Ostatnie zmiany: 16.06.2011                        ©   Copyright by KERN Communications Systems Poland        Inwentaryzacja i audyt oprogramowania        www.kern.pl     +48 (22) 8417235