2009.04. 20  SoftwareCheck RemAudit
Skanowanie na żądanie - nowy moduł dla SoftwareCheck.


2009.03. 31  Inauguracja programu B.S.A. i Ministerstwa Gospodarki pt. Zrób To SAMo
Od początku bierzemy w nim udział jako audytor oraz polski producent narzędzia do audytów


2008.10. 22  SoftwareCheck 9.5
Analiza zmian oprogramowania na stacjach i automatyczne logi różnic podczas ładowania skanów. Analizator różnic pomiędzy archiwami z różnych okresów pokazujący dokładnie zmiany oprogramowania w określonym wcześniej okresie. Nowy (uproszczony) tryb skanowania.


2008.06. 06 SoftwareCheck 9.0  
Nowoczesna maszyna bazodanowa - dołączona do instalacji i zmodernizowane procedury obsługi bazy pozwalają skalować system  SoftwareCheck- od małej, lokalnej bazy do środowiska klient-serwer. Szybszy, wydajniejszy skaner. Wiele ułatwień w interfejsie. Rozburowa funkcji Kreatora Reguł i obsługi licencji. Nowa maszyna do generowania raportów.


2009.04.02 SoftwareCheck.com
Uruchamiamy współpracę z partnerami w EU:(Budapeszt) www.softwarecheck.hu,(Komarno)  www.softwarecheck.sk, (Bukareszt) www.softwarecheck.ro2007.07.12 Nowy portal produktu Uruchomiliśmy nowy portal SoftwareCheck:
www.SoftwareCheck.pl
Zapraszamy!2007.06.06 SoftwareCheck 8.0

To nowe, jeszcze bardziej profesjonalne oblicze programu. Rozwinęliśmy metody skanowania stacji, czyniąc je bardziej precyzyjnymi. Wprowadziliśmy system okien kontekstowych, umożliwiających łatwe dotarcie do kompleksowej informacji o stacji lub programie. Wbudowaliśmy automatyczne przeszukiwarki zasobów WWW w celu szybkiej identyfikacji nieznanych aplikacji. Baza Wiedzy SoftwareCheck - zawierająca gotowe wzorce programów, licencji, ścieżek i dowodów legalności może być przenoszona i wykorzystana w kolejnych projektach. Rozbudowaliśmy raportowanie. W sumie: kilkadziesiąt zmian i przebudowa interfejsu programu.

2007.05.22 Zgoda B.S.A.

Uzyskaliśmy zgodę Agencji Bussiness Software Alliance (Stowarzyszenie światowych producentów oprogramowania na rzecz walki o ochronę własności intelektualnej) na wydruk niektórych formularzy B.S.A. bezpośrednio z programu SoftwareCheck.

2006.12.18 Akcja "Bądź Legalny"

Zostaliśmy Partnerem Microsoft w akcji legalizacyjnej "Bądź Legalny"

2006.07.31 Audyt kluczy i numerów seryjnych MS Office i Windows!

SoftwareCheck 7 Professional umożliwia inwentaryzację automatycznie pobieranych przez skaner kluczy instalacyjnych i numerów seryjnych aplikacji Microsoft Office i systemów operacyjnych Windows. Dzięki temu zapewnia kontrolę legalności poszczególnych instalacji oraz pomaga rozwiązać problemy z automatycznymi upgrade'ami nowszych systemów Microsoft.

Upgrade dla użytkowników najnowszej wersji jest bezpłatny.2006.06.23 SoftwareCheck 7 po polsku!

SoftwareCheck 7 Professional ukazał się w wielojęzycznej szacie. Trwa rozszerzanie aplikacji o kolejne lokalizacje.
Cena SoftwareCheck 7 Professional w zależności od ilości stacji waha się od 199 do 399 Euro.2006.05.09 SoftwareCheck 6.6 Standard

SoftwareCheck 6.6 Standard to uproszczona odmiana wersji Professional. Program realizuje ideę skróconego audytu legalności w firmie - skanowanie odbywa się automatycznie, tylko na podstawie informacji instalacyjnych z rejestrów stacji. Zasadnicza różnica pomiędzy wersją Professional i Standard polega na tym, że wersja Professional skanuje wszystkie zasoby plikowe na stacji oraz pakiety instalacyjne aplikacji - stamtąd również wydobywając informacje o zainstalowanych programach (skanowanie stacji trwa parę minut i jest dokładne), zaś wersja Standard korzysta z gotowych informacji zawartych w aplecie Install/Uninstall panelu sterowania stacji (skanowanie stacji trwa kilkadziesiąt sekund i wykrywa najważniejsze aplikacje).


SoftwareCheck 6.6 Standard jest przeznaczony dla klientów, którzy za niską cenę, natychmiast chcieliby utworzyć automatycznie bazę inwentaryzacyjną zasobów w firmie. Obsługa wersji Standard jest prostsza niż wersji Professional.

Cena SoftwareCheck 6.6 Standard w zależności od ilości stacji waha się od 199 do 299 Euro.2006.05.02 SoftwareCheck 6.6 Professional Hardware Module

Nowa wersja SoftwareCheck 6.6 Professional skanuje zasoby sprzętowe stacji automatycznie tworząc inwentaryzacyjną "mapę" każdej stacji w sieci.

2006.03.18 SoftwareCheck 6.5 Professional

SoftwareCheck 6.5 Professional to zestaw narzędzi umożliwiajączych automatyczną inwentaryzację oprogramowania oraz audyt legalności na stacjach w sieci LAN/WAN. Program realizuje ideę pełnego audytu legalności w firmie - dając przegląd od zasobów na poszczególnych stacjach do zestawień bilansowych i raportów końcowych w kształcie i zawartości wymaganych przez organa kontrolne w Polsce.

Proces badania stacji może być uruchamiany na stacjach automatycznie z serwera. Gotowe skany stacji trafiają do wyznaczonej lokalizacji na serwerze. Skanowanie stacji nie wymaga instalacji agentów na stacji - odbywa się z serwera. Przez to uruchomienie systemu jest nieskomplikowane, zaś zarządzanie odbywa się z jednego miejsca. Konfiguracja skanera umożliwia optymalizację procesu skanowania i zastosowanie różnych trybów (np. od jawnego i zależnego od użytkownika do automatycznego i ukrytego).

Audytor w dogodnej dla niego chwili pobiera wszystkie skany do bazy inwentaryzacyjnej bezpośrednio z serwera. Inwentaryzacja w SoftwareCheck ułatwia racjonalną gospodarkę zasobami licencji w firmie i kontrolę uaktualnień programów na poszczególnych stacjach. Kreator podsumowań audytowych wykorzystuje gotowe raporty lub pozwala wykonać własne, które można również eksportować do wielu formatów (HTML, PDF, e-mail, Excel itp). Aktualne audyty SoftwareCheck to dowód, że firma kontroluje stan legalności używanych aplikacji, dba i zabiega o poszanowanie praw autorskich.

Cena SoftwareCheck 6.5 Professional w zależności od ilości stacji waha się od 199 do 399 Euro.

Demo pozwala na przejrzenie przykładowych danych oraz zeskanowanie /inwentaryzację do 5 własnych stacji.
Do pobrania: http://www.kern.pl/DOWNLOAD/SCHECK65/SCheck65Demo_setup.exe2006.03.01 Audyty Legalności

Firma KERN Communications Systems Poland uaktualniła narzędzia do inwentaryzacji aplikacji i audytu licencji, zaopatrując końcowy moduł audytowy w polskojęzyczne zestawy szablonów. Pozwala to na wydruki lub eksport danych audytowych do takich formatów jak HTML czy PDF, w postaci wymaganej przez polskie organa kontrolne.

Program SoftwareCheck jest dostępny w dwóch wersjach.
Wersja SMART skanuje stacje w trybie on-line i dostarcza podstawowe informacje o konfiguracji i zainstalowanych programach.

Wersja Professional dokonuje szczegółowej inwentaryzacji zasobów stacji, przesyłając wykonane skany na serwer, skąd dopiero są wczytywane do bazy i porównywane z zapisanymi tam wzorcami. Wersja ta zapewnia pełny audyt używanych licencji i ich legalności.

    Obie wersje charakteryzują się intuicyjną obsługą, indywidualizacją generowanych raportów i podsumowań, a ponadto:
  • Nic nie trzeba instalować na stacjach w sieci (oprócz stacji audytora, gdzie instalowana jest konsola SoftwareCheck).
  • Skanowanie minimalnie obciąża stację (zależy od konfiguracji skanowania).
  • Skanowanie może być niewidoczne dla użytkownika(zależy od konfiguracji skanowania).
  • Dostępna jest stale baza danych inwentaryzacyjnych do generowania podsumowań audytowych.

KERN Communications Systems Poland prowadzi program współpracy z firmami IT, proponując konkurencyjne warunki na wykorzystanie modułów SoftwareCheck do wykonania usługi audytu legalności na rzecz innych klientów.

Cena wersji SMART wynosi 199 Euro.
Cena wersji Professional w zależności od ilości stacji waha się od 199 do 399 Euro.2006.01.05 SoftwareCheck SMART

Firma KERN Communications Systems Poland udostępniła nowy produkt SoftwareCheck 6.5 Smart do automatycznej inwentaryzacji programów zainstalowanych z stacjach.

SoftwareCheck 6.5 Smart pozwala na uzyskanie w trybie on-line najbardziej podstawowych informacji o zainstalowanych produktach i aktualnej dostępności poszczególnych stacji w sieci LAN/WAN. Zapewnia też zdalny dostęp do rejestru stacji. Użytkownik praktycznie natychmiast dysponuje bazą podstawowej wiedzy o stacjach, z której łatwo sporządzić eksporty i podsumowania audytowe. Dodatkowo można zdalnie rozwiązać wiele problemów, mając bezpośredni dostęp do rejestrów innych stacji. Standaryzacja i kontrola określonych miejsc w rejestrach może być sprzymierzeńcem w skutecznej kontroli legalności oprogramowania używanego na co dzień w firmie.

Kreator dodawania adresów IP i segmentów sieci oraz "szperacz" sieciowy pomagają odnaleźć wszystkie stacje i poddać je skutecznemu badaniu. Intuicyjny interfejs zapewnia wygodę i natychmiastowy dostęp do stacji z konsoli zarządzającej oraz realizuje centralne zarządzanie rejestrami Windows na stacjach użytkowników, ułatwiając np. standaryzację ustawień w firmie.

Demo pozwala na przejrzenie przykładowych danych oraz zeskanowanie /inwentaryzację do 5 własnych stacji.

2005.11.28 netViz 7.0 - przykładowa dokumentacja sieci LAN/WAN po polsku

netViz zapewnia standard dokumentacji sieci zrozumiały i akceptowany zarówno przez integratorów, pracujących nad rozwojem sieci , jak również dział IT dbający o jej sprawność, ale też wszystkich innych użytkowników sieci. więcej demo netviz po polsku2005.11.23 Prasa o SoftwareCheck 6.5 Professional

SoftwareCheck automatycznie inwentaryzuje oprogramowanie na stacjach roboczych w sieci LAN/WAN.
Przeglądane są pliki, rejestry, instalacje, charakterystyczne miejsca, właściwości plików zapisane przez producentów. Identyfikacja wykorzystuje rozbudowany algorytm identyfikacyjny oraz bazę wzorców, która jest stale automatycznie poszerzana o nowe informacje... więcej legalność PRO2004.01.20 Darmowa wersja SoftwareCheck 5.0 Lite

Firma KERN Communications Systems Poland udostępniła darmową, jednostanowiskową wersję SoftwareCheck Lite, pozwalającą wstępnie zidentyfikować aplikacje zainstalowane na stacji roboczej... więcej legalność PRO2002.04.19 Certyfikaty Stowarzyszenia PRO

Partnerzy Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO rozpoczęli audyty legalności przy użyciu SoftwareCheck... więcej legalność PRO

                       ©   Copyright by KERN Communications Systems Poland        Inwentaryzacja i audyt oprogramowania        www.kern.pl     +48 (22) 8417235