Audyty na zlecenie       Profesjonalne Badanie Legalności

Audyty wykonujemy w oparciu o SoftwareCheck.
Jesteśmy autorem i producentem tego oprogramowania. Było ono tworzone przy współpracy ze specjalistami z wiodących polskich firm informatycznych. Jest na liście narzędzi polecanych przez B.S.A.


Od lat promujemy ideę Przyjaznego Audytu w Firmie, którego zadaniem jest ochrona firmy przed negatywnymi skutkami kontroli organów zewnętrzynych przy jednoczesnej minimalizacji codziennych uciążliwości związanych ze stałym monitoringiem zasobów IT. Wprowadzenie standardowej Polityki Zarządzania Licencjami pozwala szybko i bezpiecznie "obsłużyć" zapytania kontrolerów. Implementacja narzędzia SoftwareCheck to niedrogie i skuteczne narzędzie utrzymania ciągłości informacji o aplikacjach i licencjach. Zobacz naszą strategię audytu za pomocą SoftwareCheck.


Usługa Audytu Legalności
Nasi specjaliści dysponują wystarczającą wiedzą i zdobyli odpowiednie przeszkolenie w wykonywaniu niezależnych, obiektywnych audytów. Project InfoAudytor to opis naszej oferty audytowej dla firm.                       ©   Copyright by KERN Communications Systems Poland        Inwentaryzacja i audyt oprogramowania        www.kern.pl     +48 (22) 8417235